tirsdag 11. juni 2013

Kvinnesker legger ned

Nye tider og andre tanker har ført meg til den beslutningen at det er på tide å legge ned "Opp alle jordens kvinnesker". Det har vært en spennende og lærerrik prosess og jeg håper det har nådd ut til en liten del av de som har hatt lignende tanker og opplevelser selv. Kanskje dukker det opp en lignende blogg med ny bakgrunn og tittel, kanskje lager du en blogg selv? I mellomtiden anbefaler jeg å følge med på Oslo Queer sin blogg og få gode queer tips: www.osloqueer.blogspot.com

/K

torsdag 22. november 2012

Når transaktivister møter feminister

Kan et transperspektiv være berikende for feminister? Har feminister og transaktivister noe tilfelles? Eller er feminisme og transpolitikk uforenlig?


Transpersoners møte med ikke-trans feminister har ikke alltid vært like lett. Til tross for at ikke-trans feminister kjemper mot diskriminering på bakgrunn av kjønn, har noen ikke-trans feminister kommet med grove anklager og ekskludering av transpersoner nettopp på bakgrunn av kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet. Transmenn har blitt anklaget for å være cis-kvinner som har gitt opp den feministiske kampen og i stedet «blitt» menn for å få privilegier de ikke hadde som cis-kvinner. Transkvinner har på sin side blitt ekskludert fra feministiske kvinnearrangementer og krisesentre for cis-kvinner med den begrunnelsen at fordi transkvinner ikke er født og oppvokst som kvinner, er de ikke «ekte» kvinner. Transkvinner og transmenn har på sin side anklaget ikke-trans feminister for å være transfobiske og kritisert de for ikke å ta innover seg det kjønnsmangfoldet som eksisterer. Likevel finnes det både trans feminister og ikke-trans feminister som i stedet ønsker å forene de to partene og skape en sterkere og mer radikal bevegelse mot kjønnsbasert diskriminering og undertrykkelse.

 

Transfeminisme

Feminisme og transpolitikk har i stor grad veldig forskjellige utgangspunkt og kan ikke forenes på alle punkter, men de to gruppene har likevel mange av de samme målene. Og det er i de ulike tilnærmingene til målene at begge gruppene har mye å lære av hverandre. Transfeminisme er en feministisk retning fra det noen feminister vil kalle feminismens «tredje bølge». Transfeminister har kritisert den «andre bølgens» ikke-trans feminister for å fremme én type feminisme for én bestemt type kvinner: Den hvite, heteroseksuelle, biologiske, middelklassekvinnen. Den transfeministiske retningen handler i hovedsak om transkvinners og transmenns kamp for rettigheter både juridisk og sosialt. Transfeminister fokuserer likevel ikke bare på inkludering av transpersoner, men ønsker i tillegg å berike og utfordre feministiske tankesett. Tre av de mest sentrale områdene transfeminisme har beriket ikke-trans feminismen på er kroppslig erfaring og læring, selvidentifisering og språk, klassifisering og segregering.

 

 Kroppslig erfaring og læring

Både transaktivister og ikke-trans feminister hevder at alle mennesker har en kropp og en fysisk essens. Hvordan de levende, pustende og følende kroppene opplever maktrelasjoner og hvordan disse relasjonene og systemene former vår forståelse av kroppslig erfaring kan si noe om både undertrykkelse av kvinner og undertrykkelse av transpersoner. Ikke-trans feminister har lenge vært opptatt av hvilken betydning objektivisering og skjønnhetsidealer har for cis-kvinners «naturlige» kropper. Kvinnekroppen må endres og disiplineres for å behage og tilfredsstille samfunnets idè om hva en «ekte» cis-kvinne er. På samme måten må transkvinner og transmenns kropper endres for at kroppene skal samsvare med samfunnets idè om hva en «ekte» cis-kvinne og en «ekte» cis-mann er. For å tilfredsstille kravene om en «ren» kvinnekropp må transkvinnekroppen (og cis-kvinnekroppen) renskes for alle mannlige trekk med plastisk kirurgi. Mens transmannekroppen må renskes for alle kvinnelige trekk. Samfunnets krav til endring av både cis-kvinnekropper og transkropper er i et transfeministisk perspektiv uttrykk for den samme undertrykkelsen av «naturlige» kropper. Hverken cis-kvinner eller transpersoner skal måtte tilfredsstille et sett med kroppslige krav for å oppnå en idè om hva en «ekte» mann og kvinne er.

 

 Selvidentifisering og språk

Transaktivister og ikke-trans feminister er også opptatt av selvidentifisering og språk. Hvem som har makt til å navngi, hvem som har autoritet over språket og retten til selvidentifisering står sentralt både blant feminister og transaktivister. Mange ikke-trans feminister har blant annet argumentert for at språket vi bruker er et mannlig språk som utelukker og nedvurderer cis-kvinner og feminine verdier. På samme måten har transaktivister anklaget språket for å ekskludere og undertrykke variasjoner av kjønn. Transrelaterte saker er ofte vanskelige å snakke om nettopp fordi det mangler ord og begreper i språket til å beskrive transpersoners situasjon. Muligheten til å bruke egne begreper og definere sin egen identitet står sentralt for mange transaktivister. Men et inkluderende språk må også gi frihet til å velge de allerede etablerte kategoriene. Et inkluderende språk bør i et transfeministisk perspektiv være et språk som gir muligheter for både selvdefinering og tilhørighet til det allerede etablerte.

 

Klassifikasjon og segregering

Klassifikasjon og sex/gender-systemer sier noe om hvordan kjønn er med på å forme strukturer, makt og privileger. Hvordan kjønn fungerer som markører for sosial forskjell, organisering og oppdeling av samfunnet, har vært viktig for å forklare den undertrykkelsen og forskjellsbehandlingen både cis-kvinner og transpersoner opplever. Ikke minst hvordan disse mekanismene er med på å definere hva som er ”normalt” og ”naturlig” i et samfunn. Mange ikke-trans feminister har hevdet at cis-menn og cis-kvinner klassifiseres gjennom måten vi sosialiseres inn i samfunnet på. Gutter og jenter oppdras ulikt og det stilles ulike krav til forventninger. Segregeringen av kjønnene og de ulike forventningene har ført til en opphøyelse av det mannlige og en nedvurdering av det mannlige. Mange ikke-trans feminister har derfor på ulike måter forsøkt å opphøye det feminine og det kvinnelige med det maskuline og mannlige. I et transfeministisk perspektiv er opphøyelsen av det feminine og kvinnelige bare med på å reprodusere en idè om at alle som defineres som hunkjønn ved fødselen kommer til å bli feminine kvinner og alle som defineres som hankjønn kommer til å bli maskuline menn. I stedet må man utfordre hvordan maskulinitet tilskrives menn og femininitet tilskrives kvinner.

 

Arv eller miljø – Født sånn eller blitt sånn?

Som vi har sett over er transpolitikk og feminisme i aller høyeste grad forenelig med hverandre, til tross for at de har ulike utgangspunkt. Et transfeministisk perspektiv forener ikke bare transaktivister og feminister, men er i tillegg interessant i spørsmål om arv og miljø. For et transfeministisk tilnærming vil ikke befinne seg hverken på arv-siden eller miljø-siden, men heller flytende rundt midt i mellom. Transfeminister mener med andre ord at man må tenke både på både arv og miljø, både sex og gender, når vi skal snakke om og teoretisere rundt kjønn. Det finnes ikke bare én sannhet, men et mangfold av mange ulike sannheter som er i stadig interaksjon med hverandre. Med et transfeministisk perspektiv kan vi vise at kjønn er både flytende og stabilt, oppløselig og konkret, mann og kvinne, feminint og maskulint i all sin tvetydighet og tydelighet.

fredag 5. oktober 2012

Statsstøttet tvangssterilisering i Norge!

1. oktober 2012 ble Helsedirektoratets rapporten om gjennomgang av behnadlingstilbudet for
transseksuelle og transpersoner i Norge offentlig gjort, etter nesten et års ventetid. Denne rapporten sier at
tvangssterilisering av transpersoner er nødvendig for å endre juridisk kjønn. Jeg gjentar TVANGSSTERILISERING.

Ordet tvang formuleres selvfølgelig ikke av Helsedirektoratet selv, men i praksis er det ingen tvil om at Helsedirektoratet godkjenner at Rikshospitalets "Seksjon for transseksualisme" bruker sterilisering som et kriteriet for å skifte juridisk kjønn. Dette er en praksis som har skremmende likehetstrekk som da taterjenter fikk lov til å ta abort dersom de gikk med på å sterilisere seg etterpå.

At transpersoner i dag må sterilisere seg for å få bytte personnummer og skifte bokstav i passet er rett og slett offentlig og statsstøttet tvangssterilisering og vold mot transpersoner i Norge!

Amnesty har ytret flere ganger at dette er brudd på menneskerettigheter og har sammen med LLH og Skeiv Ungdom hatt demonstrasjoner og har en fremdeles pågående underskriftskampanje mot tvangssteriliseringen. Europarådet vedtok nylig en grunnleggende politikk om rettigheter for lhbt-personer og Norge har fått sterk kritikk for ikke å i det hele tatt ha et diskrimineringsvern for transpersoner. Transpersoner er per definisjon helt uten vern og rettigheter slik tilstanden er i Norge i dag.

Dette er etter min mening ikke bare en lhbt-sak, men en høyst feministisk problemstilling. Tvangssterilisering av transpersoner bygger på diskriminering av kjønn og styres av de samme mekanismene som førte til tvangssterilisering av tusenvis av uskyldinge taterkvinner. Tvangssterilisering av transpersoner handler om likestilling mellom kjønn og alles rett til å bestemme over egen kropp. Det er derfor på tide at feminister og venstresidens politiske støttespillere våkner opp og tar denne kampen på alvor!

fredag 6. juli 2012

Bloggen er ikke død, den bare hviler..

Jeg har avsluttet Bacheloren min i Tverrfaglige Kjønnsstudier og begynt å skrive for FETT (Feministisk Tidsskrift). Sjekk ut hjemmesiden og kjøp bladet som kommer ut i august, der kan du lese mitt intervju med den superkule tegneserieskaperen Lina Neidestam og masse mer feministisk goody stuff!

søndag 1. juli 2012

En anti-feministisk EU-Kommisjon


Hadde det ikke vært for at noen fortalte meg at dette er EU-kommisjonens forsøk på å friste kvinner inn i realfag og satse på fysikk framfor sykepleien, hadde jeg seriøst ikke skjønt at denne videoen hadde noe som helst med forskning å gjøre.. Er virkelig høye hæler, lebestift og rosa bakgrunn det som skal få kvinner til å velge realfag? Virkelig?

Takk til EU-kommisjonen for å fremstille kvinner som rosa sminkedukker som umulig kan ha et eneste vitenskapelig bein i kroppen. Takk for at dere gjør 50-tallets husmorideal få et nytt og moderne ansikt. Hva blir det neste? Cupcakes på laben?

lørdag 12. mai 2012

Kvinneskets feministmusikk 16: Die AntwoordDie Antwoord med "Fok Julle Naaiers"

Yo-Landi Fokken Vi$er all up in da place (fuckin)
Hosh pagamisa! Raak fokken wys (word to the streets, wize up)
F-ck crime, these days rhyme f-ckin pays
Fan myself wif a milli while I laugh in your face (A million fokken dollars)

Fok julle naaiers, fok julle naaiers (fuck all y’all)
Fok julle, fok julle, fok julle naaiers
Fok julle naaiers, Fok julle naaiers
Fok julle, fok julle, fok julle naaiers

All my fuckin life I lived a normal fuckin life
Till I went and got myself caught up wif da mic
And da beats coming dope wif da rhymes and da flows
In real life trying to cope wif da highs and da lows
I got sick and tired of getting treated like a stupid fuck-up
So I fucked my enemies up 1 time and blew da fuck-up

Before it was like yo: Who’s this stupid weirdo?
Now it’s like: It’s a new breed of rap superhero
To defeat these devils Ninja becomes a devil
These God forsaken wretches will never be on my level
Wies JY? Fuck you and your hole krew (Who are you?)
I got you stressing double guessing cuz I won’t do what I’m supposed to
I don’t know you, Baby say hello to
My little 2 friends: “I’m telling you and I told you”
What? Try to speak but your tongues frozen (What?)
In Souf Afrika I sleep wif both my eyes open

Fok julle naaiers, fok julle naaiers (fuck all y’all)
Fok julle, fok julle, fok julle naaiers
Fok julle naaiers, Fok julle naaiers
Fok julle, fok julle, fok julle naaiers

Muddafukkaz tell me to slow my roll but sorry no can do
My style iz so brand new, I try to make you understand it
I’m here to steal da fuckin show coz baby I’m a bandit
Now you standing looking at me like da alienz have landed
All hail da great white Ninja
Every poes wif a fone wants to take my picture (cunt)
Ninja! Jas I dig dat Oke! (Jeez I love that guy)
Is it real? No it’s just a big black joke
When dealing wif an idiot dere’s really nuffing you ca say
Next time you ask me “Iz it real?” I’m gonna punch you in da face
To help you feel me, bitch I get paid to be funky
But be nice or I’m gonna change to be ugly
I’m Zef like a young Hugh Hef, Oh yes
May my enemies live long so they may see me progress
Put da peddle to da metal and I’m scorching my tirez
Middle finger in da air ja fok julle naaiers

Fok julle naaiers, fok julle naaiers (fuck all y’all)
Fok julle, fok julle, fok julle naaiers
Fok julle naaiers, Fok julle naaiers
Fok julle, fok julle, fok julle naaiers

Yo-Landi Fokken Vi$er all up in da place (fuckin)
Hosh pagamisa! Raak fokken wys (word to the streets, wize up)
F-ck crime, these days rhyme fuckin pays
Fan myself wif a milli while I laugh in your face (A million fokken dollars)

Yo DJ HI-TEK Where you at my nigga?

DJ Hi-tek will fuck you in da ass
DJ Hi-tek will fuck you in da ass
DJ Hi-tek will fuck you in da ass
Fuck you in da ass, You punk ass white boy
DJ Hi-tek will fuck you in da ass
DJ Hi-tek will fuck you in da ass
DJ Hi-tek will fuck you in da ass
Fuck you in da ass, You punk ass white boy
DJ Hi-Tek Yo, you can’t touch me faggot
You not man enough
DJ Hi-Tek Yo, you can’t touch me faggot
uh, I’ll fuck you in da ass
Dj Hi-Tek will eat your asshole alive you bitch

Fuck you ho!
DJ Hi-Tek will eat your asshole
I’ll f-ck you in front of everybody b!tch
Look at you, you scared, look at you, you scared now ho!
Uh, you scared of da real man!
Look at you, you scared! It’s DJ Hi-Tek bitch
I’ll fuck you till you love me faggot
I’ll fuck you till you love me, fuck you till you love me
Fuck you till you, fuck you till you, fuck you till you love
I’ll fuck you till you love me, fuck you till you love me
You won’t last 2 minutes in my world bitch!